Steam Synphonie
The first illustration of the new series "Steam Symphony"
První ilustrace nové série „Parní Symfonie“
A few days ago I discovered an old book about Czech steam locomotives with wonderful black and white photographs.
That was the impulse for me to trace some of these motifs with Adobe Fresco.
As an illustration style, I chose the digital pencil drawing for the first motif.

Před několika dny jsem objevil starou knihu o českých parních lokomotivách s nádhernými černobílými fotografiemi.
To byl pro mě podnět k vystopování některých z těchto motivů s Adobe Fresco.
Jako ilustrační styl jsem si pro první motiv vybral digitální kresbu tužkou.
Digital Pencil Drawing after a BW-Photo from Jiří Bouda

You may also like

Back to Top