Steam Synphonie II
The second illustration of the new series "Steam Symphony"
I call it "Steam Halloween in the seventies
Druhý ilustrace nové série „Parní Symfonie“
Říkám tomu "Steam Halloween in the seventies"
And the first attempt with Adobe Fresco and the oil brushes. The live brushes are so realistic that it feels as if you are working on a real canvas. See in timelapse how I created the picture.
A první pokus s Adobe Fresco a olejovými kartáčky. Živé štětce jsou tak realistické, že se cítíte, jako byste pracovali na skutečném plátně. Podívejte se v čase, jak jsem vytvořil obrázek.

You may also like

Back to Top